Sportcentrum Graafland

 

Betaal uw contributie op tijd , zie info hier onder!!!!!!!!!!!!!

Voorkom 20 euro administratiekosten

Toegang tot de lessen alleen wanneer de contributie is overgemaakt.

De lessen zijn weer begonnen.

Voor de leden uit Woerden  starten we in een splinternieuwe dojo aan de Kuipersweg 3a.

Er is een hoop werk verzet en een hoop gebeurd. Het resultaat is prachtig.

Helaas heb ik niet van mijn vakantie kunnen genieten want ik heb mijn onderbeen gebroken en ben hier aan geopereerd.

Om deze reden hebben niet alle leden hun  factuur op tijd gehad en dat houdt nu in dat er ruim 50 leden nog geen betaling hebben gedaan.

Graag wil ik verzoeken om de contributie over te maken naar NL39INGB0003025815 o.v..v contributie 2016/2017.

CONTRIBUTIES MOETEN VOOR 10 september 2016 BINNEN ZIJN.

Betalingen na 10 september worden verhoogd met 20 euro adminstratiekosten

Leden die betaald hebben zullen , op eigen verzoek van het desbetreffende lid, in het begin van het seizoen hun factuur nog persoonlijk ontvangen.

Voor de tarieven kunt  u kijken onder het kopje tarieven en tijden. KIJK GOED WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS. HET MAANDBEDRAG X 5 IS DE CONTRIBUTIE VOOR HET EERSTE HALFJAAR

Zie voor lestijden :Tijden en  tarieven

 

U kunt bij ons terecht voor Judo, Jiu Jitsu, karate, Sambo en Combatsambo en Aikido

De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud, man en vrouw en deelnemers met of zonder beperking

 

opleiding sportmassage NGS erkend s

tart 2 x per jaar. Januari en september

 

 

 

sportcentrum graafland, molenstraat 89, 4033AT Lienden 06 51639739 Bank: NL39INGB0003025815    scgraafland@gmail.com
Google